نمایشگاه گروهی”دگرگونی”

2020-01-19 ۰ دیدگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی
Painting Group Exhibition
دگرگونی
Metamorphosis
به کوشش: اکرم پیله چیان
With Effort of: Akram Pilechian
محمّد ابوترابی- بهاره انتظاری- مرجان باغبان نژاد- اکرم پیله چیان- امیر حسینی- احسان شیخی- رضا طالبی- صدیقه طوطی- افسانه عضدی نیا- علیرضا علی زاده- علی فلّاح- اصغر کفشچیان مقدّم- مریم محمّدعلیپور- طاهر موسوی- فاطمه مهدیزاده صابر- الناز نورا- حجّت نیک روش- زهرا واحدی- عسل همّتیان.
Mohammad Abootorabi-Alireza Alizadeh-Afsaneh Azodinia-Marjan Baghbannejad-Bahareh Entezari-Ali Fallah-Asal Hemmatian-Amir Hosseini-Asghar Kafshchian Moghaddam-Fatemeh Mahdizadeh Saber-Maryam Mohammadalipour-Taher Musavi-Hojjat Nikravesh-Elnaz Noura-Akram Pilechian-Ehsan Sheikhi-Reza Talebi-Sedigheh Tuti- Zahra Vahedi.
استیتمنت نمایشگاه دگرگونی :
طبیعت، بینهایت ذهن و ادراک هنرمند است. وی، همانند طبیعت آغاز می کند، تغییر می دهد و در نهایت دگرگون می کند. هنرمند می بیند، می شنود و تمامی دیده ها و شنیده هایش را با نگاهی متفاوت به طبیعت و آنچه که در درونش ادراک شده به تصویر می کشد. او با نگاهی از سر تحسین، رنگ، نور، سکوت، صدا، سایه، لحظه و هر آنچه در طبیعت به شکوه جلوه کرده را با خیال خویش با نقش و رنگ، بازآفرینی می کند و دگربار طبیعت را دگرگون شده بر مخاطب خود عرضه می دارد.
این نمایشگاه آثار جمعی از هنرمندان خراسانی است با موضوع طبیعت، با بیانی مجزا و فردی و در یک راستا خلق شده اند. نگاهی ساده و بی ادعا، امّا متفاوت و متبلور از درون روح هر هنرمند
آئین گشایش: پنج شنبه، 11 الی17 بهمن ماه 1397.ساعت16تا20.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.